Produkter

BORD FÖR SNABB PACKNING AV PAKET

Öka personalens effektivitet
Minska förbrukning av förpackningsmaterial
Minska tiden det tar att packa varje försändelse
Förbättra arbetskomforten och ergonomin

BORD FÖR PACKNING AV STORA PAKET

Hantera den svåraste typen av försändelser
Öka personalens effektivitet
Minska personalbehovet
Minska förbrukning av förpackningsmaterial

ROTERANDE BORD / INPLASTNINGSMASKINER FÖR PACKNING AV PAKET

Minska tiden det tar att packa varje försändelse
Förenkla processen att säkra kartonger med sträckfilm
Minska belastningen på dina anställda
Förbättra arbetskomforten och ergonomin

MODULÄR DATOR- / ARBETSSTATION

Snabba upp processerna i ditt lager och företag
Förbättra de anställdas produktivitet
Spara tid där det är möjligt
Förbättra arbetskomforten och ergonomin

BORD FÖR PACKNING AV PAKET MED JUSTERING AV LUTNINGSGRAD

Snabba upp packning av paket
Spara tid på varje försändelse
Öka personalens effektivitet
Förbättra arbetskomforten och ergonomin